Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Numer Tytuł dokumentu Data publikacji
ZP.271.4.2021 Budowa nawierzchni utwardzonej drogi wewnętrznej – ulicy Krzywej w miejscowości Rąbień AB 28.04.2021
ZP.271.6.2021 Zakup ciągnika rolniczego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim 28.04.2021
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień w 2021 r. 24.03.2021
ZP.271.3.2021 Budowa ciągu komunikacyjnego Poselska – Sportowa – Nowokaliska w Aleksandrowie Łódzkim – etap I, obejmujący budowę ulicy Nowokaliskiej na odcinku od ulicy 11 Listopada do ulicy Mickiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Mickiewicza 22.03.2021
ZP.271.1.2021 Dostawa dolomitowego kruszywa drogowego na potrzeby Gminy Aleksandrów Łódzki 23.02.2021
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień w 2021 r. 16.02.2021
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 13.01.2021
ZP.271.25.2020 Sukcesywne dostawy artykułów biurowych i druków akcydensowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim w 2021 r. 11.01.2021
ZP.271.26.2020 Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz ubezpieczeń komunikacyjnych floty pojazdów Gminy Aleksandrów Łódzki wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi oraz Ochotniczą Strażą Pożarną 29.12.2020
ZP.271.24.2020 Wykonywanie bieżących napraw dróg będących w zarządzie Gminy Aleksandrów Łódzki 21.12.2020
ZP.271.23.2020 Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki 20.11.2020
ZP.271.22.2020 Budowa ciągu komunikacyjnego Poselska – Sportowa – Nowokaliska w Aleksandrowie Łódzkim – etap I, obejmujący budowę ulicy Nowokaliskiej na odcinku od ulicy 11 Listopada do ulicy Mickiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Mickiewicza 29.10.2020
Translate »