Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Budowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Sobieniu

06.07.2018
Dodane przez: Artur Golinia
Liczba wizyt:

Data publikacji:

06.07.2018

Dokument:

ZP.271.28.2018

Dziedzina:

Roboty budowlane

Podstawa prawna:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Biurze podawczym w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Termin składania ofert upływa dnia 24.07.2018 r. o godz. 11:00.

Załączniki:

SIWZ – Budowa budynku CIT w Sobieniu

Ogłoszenie o zamówieniu nr 584950

Załącznik nr 6 do SIWZ – dokumentacja projektowa

informacja z otwarcia ofert – 24.07.2018

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 03.08.2018

 

Translate »