Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Budowa ciągu komunikacyjnego Poselska – Sportowa – Nowokaliska w Aleksandrowie Łódzkim – etap I, obejmujący budowę ulicy Nowokaliskiej na odcinku od ulicy 11 Listopada do ulicy Mickiewicza wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Mickiewicza

22.03.2021
Dodane przez: Artur Golinia
Liczba wizyt:

Data publikacji:

22.03.2021

Dokument:

ZP.271.3.2021

Dziedzina:

roboty budowlane

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki/proceedings

Termin składania ofert upływa dnia 07.04.2021r. o godz. 11:00.

Załączniki:

Translate »