Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do nieruchomości w ulicy Jana Kazimierza w Rudzie Bugaj oraz w ulicach: Rzeczna i Strumykowa w Aleksandrowie Łódzkim

10.10.2019
Dodane przez: Iwona Nowacka-Kozińska
Liczba wizyt:

Data publikacji:

10.10.2019

Dokument:

ZP.271.30.2019

Dziedzina:

roboty budowlane

Podstawa prawna:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Biurze podawczym w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Termin składania ofert upływa dnia 29.10.2019 r. o godz. 11:00.

Termin składania ofert upływa dnia 30.10.2019 r. o godz. 11:00.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 608659

SIWZ wraz z załącznikami

Załącznik nr 6 do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540221429

wyjaśnienie treści siwz z dn. 17.10.2019

modyfikacja treści siwz z dn. 17.10.2019

informacja z otwarcia ofert z dn. 30.10.2019

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 02.12.2019

sprostowanie zawiadomienia o wyborze oferty z dn. 04.12.2019

 

 

Translate »