Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Nakielnica w Gminie Aleksandrów Łódzki

23.07.2019
Dodane przez: Artur Golinia
Liczba wizyt:

Data publikacji:

23.07.2019

Dokument:

ZP.271.22.2019

Dziedzina:

roboty budowlane

Podstawa prawna:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Biurze podawczym w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Termin składania ofert upływa dnia 07.08.2019 r. o godz. 11:00.

Termin składania ofert upływa dnia 09.08.2019 r. o godz. 11:00.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 577562

SIWZ wraz z załącznikami

Dokumentacja – Załącznik nr 6 do SIWZ

wyjaśnienie treści SIWZ 25.07.2019

wyjaśnienie treści SIWZ 06.08.2019

modyfikacja treści SIWZ 06.08.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540163618

Informacja z otwarcia ofert z dn. 09.08.2019 r

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 27.08.2019 r

Translate »