Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Budowa targowiska – miejsca handlu płodami rolnymi w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 1 Maja 41

13.06.2019
Dodane przez: Iwona Nowacka-Kozińska
Liczba wizyt:

Data publikacji:

13.06.2019

Dokument:

ZP.271.17.2019

Dziedzina:

roboty budowlane

Podstawa prawna:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Biurze podawczym w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Termin składania ofert upływa dnia 02.07.2019 r. o godz. 11:00.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami

Załącznik nr 6 do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 25.06.2019 r.

modyfikacja treści SIWZ z dn. 25.06.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

 

 

Translate »