Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Budowa targowiska – miejsca handlu płodami rolnymi w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 1 Maja 41

15.05.2020
Dodane przez: Artur Golinia
Liczba wizyt:

Data publikacji:

15.05.2020

Dokument:

ZP.271.11.2020

Dziedzina:

roboty budowlane

Podstawa prawna:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Biurze podawczym w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Termin składania ofert upływa dnia 01.06.2020 r. o godz. 12:00.

Termin składania ofert upływa dnia 04.06.2020 r. o godz. 12:00.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 540385

SIWZ wraz z załącznikami

http://www.przetargi.aleksandrow-lodzki.pl/Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_Dokumentacja_projektowa.zip

Wyjaśnienie treści SIWZ

modyfikacja treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ2

informacja z otwarcia ofert z dn. 04.06.2020 r.

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 03.07.2020

Translate »