Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenów administrowanych przez Gminę Aleksandrów Łódzki

29.05.2018
Dodane przez: Artur Golinia
Liczba wizyt:

Data publikacji:

29.05.2018

Dokument:

ZP.271.18.2018

Dziedzina:

Usługi

Podstawa prawna:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Biurze podawczym w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Termin składania ofert upływa dnia 06.06.2018 r. o godz. 11:00.

Załączniki:

SIWZ wraz z załącznikami

Ogłoszenie o zamówieniu nr 565661

wzory umów cz.1,2,3,4 – załącznik nr 4 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert z dn. 06.06.2018 r

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.06.2018

Translate »