Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Odwodnienie pasa drogowego ul. Chmielnej w Aleksandrowie Łódzkim

06.11.2019
Dodane przez: Artur Golinia
Liczba wizyt:

Data publikacji:

06.11.2019

Dokument:

ZP.271.33.2019

Dziedzina:

roboty budowlane

Podstawa prawna:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Biurze podawczym w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Termin składania ofert upływa dnia 21.11.2019 r. o godz. 11:00.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 619517

SIWZ wraz z załącznikami

załącznik nr 6 do SIWZ

modyfikacja SIWZ 08.11.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540240677

wyjaśnienie treści SIWZ 12.11.2019

Informacja z otwarcia ofert z dn. 22.11.2019 r

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 06.12.2019

Translate »