Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Numer Tytuł dokumentu Data publikacji
ZP.271.6.2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów administrowanych przez Gminę Aleksandrów Łódzki 10.03.2020
ZP.271.5.2020 Zaprojektowanie i budowa dwóch multimodalnych węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych w Gminie Aleksandrów Łódzki 10.02.2020
ZP.271.4.2020 Dostawa dolomitowego kruszywa drogowego o granulacji 0-31,5 mm i 31,5-63 mm na potrzeby Gminy Aleksandrów Łódzki 04.02.2020
ZP.271.3.2020 Wykonywanie bieżących napraw dróg będących w zarządzie Gminy Aleksandrów Łódzki 30.01.2020
ZP.271.2.2020 Sukcesywne dostawy artykułów biurowych i druków akcydensowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim 28.01.2020
ZP.271.1.2020 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r. 03.01.2020
ZP.271.33.2019 Odwodnienie pasa drogowego ul. Chmielnej w Aleksandrowie Łódzkim 06.11.2019
ZP.271.34.2019 Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki 30.10.2019
ZP.271.32.2019 Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim 17.10.2019
ZP.271.31.2019 Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim 15.10.2019
ZP.271.30.2019 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do nieruchomości w ulicy Jana Kazimierza w Rudzie Bugaj oraz w ulicach: Rzeczna i Strumykowa w Aleksandrowie Łódzkim 10.10.2019
ZP.271.29.2019 Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim 04.10.2019
Translate »