Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Numer Tytuł dokumentu Data publikacji
ZP.271.28.2019 Wykonanie budowy tężni solankowej przy ulicy Bratoszewskiego w Aleksandrowie Łódzkim 19.09.2019
ZP.271.25.2019 Wykonanie doświetlenia czterech przejść dla pieszych zlokalizowanych w pasie dróg krajowych na terenie miasta Aleksandrów Łódzki 10.09.2019
ZP.271.26.2019 Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Młodzieżowego Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim 04.09.2019
ZP.271.24.2019 Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki 26.08.2019
ZP.271.23.2019 Wykonanie budowy odwodnienia w ulicy Podgórnej w Starych Krasnodębach – III etap 06.08.2019
ZP.271.22.2019 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Nakielnica w Gminie Aleksandrów Łódzki 23.07.2019
ZP.271.21.2019 Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki 22.07.2019
ZP.271.20.2019 Wykonanie budowy ulicy Bocznej w Rąbieniu na terenie gminy Aleksandrów Łódzki – II etap 12.07.2019
ZP.271.15.2019 Zakup energii elektrycznej 25.06.2019
ZP.271.17.2019 Budowa targowiska – miejsca handlu płodami rolnymi w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 1 Maja 41 13.06.2019
1/2019 Dostawa fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4×2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Prawęcicach 20.05.2019
ZP.271.14.2019 Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych oraz przejść zlokalizowanych na skrzyżowaniu al. Wyzwolenia i Kilińskiego w Aleksandrowie Łódzkim 30.04.2019
Translate »