Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Numer Tytuł dokumentu Data publikacji
ZP.271.24.2018 Budowa targowiska – miejsca handlu płodami rolnymi w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 1 Maja 41 25.06.2018
ZP.271.25.2018 Budowa integracyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rudzie Bugaj 21.06.2018
ZP.271.23.2018 Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki 18.06.2018
ZP.271.22.2018 Wykonanie usługi prowadzenia stałej konserwacji komunalnej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Aleksandrów Łódzki i części wsi Rąbień 11.06.2018
ZP.271.21.2018 Wykonanie remontu sali widowiskowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Aleksandrowie Łódzkim 08.06.2018
3/2018 Biblioteka Publiczna im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim: Przebudowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Bełdowie 05.06.2018
ZP.271.18.2018 Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenów administrowanych przez Gminę Aleksandrów Łódzki 29.05.2018
ZP.271.19.2018 Dostawa dolomitowego kruszywa drogowego o granulacji 0-31,5 mm i 31,5-63 mm na potrzeby Gminy Aleksandrów Łódzki 25.05.2018
ZP.271.17.2018 Budowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Sobieniu 15.05.2018
2/2018 Biblioteka Publiczna im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim: Przebudowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Bełdowie 10.05.2018
1/2018 Biblioteka Publiczna im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim: Przebudowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Bełdowie 17.04.2018
ZP.271.13.2018 Wykonanie remontu istniejącej nawierzchni w pasie drogowym ulicy Dmowskiego w Aleksandrowie Łódzkim 17.04.2018
Translate »