Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Wykonanie budowy odwodnienia w ulicy Agrestowej w Rąbieniu

01.06.2017
Dodane przez: Artur Golinia
Liczba wizyt:

Data publikacji:

01.06.2017

Dokument:

ZP.271.16.2017

Dziedzina:

Roboty budowlane

Podstawa prawna:

Podstawa prawna:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w biurze podawczym w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Termin składania ofert upływa 19.06.2017 r. o godz. 11:00

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 523143

SIWZ

Dokumentacja projektowa

Informacja z otwarcia ofert z dn. 19.06.2017

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 13.07.2017

Translate »