Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Wykonanie budowy ulicy Bocznej w Rąbieniu na terenie gminy Aleksandrów Łódzki – II etap

12.07.2019
Dodane przez: Iwona Nowacka-Kozińska
Liczba wizyt:

Data publikacji:

12.07.2019

Dokument:

ZP.271.20.2019

Dziedzina:

roboty budowlane

Podstawa prawna:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Biurze podawczym w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Termin składania ofert upływa dnia 29.07.2019 r. o godz. 11:00.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wyjaśnienie treści siwz z dn. 24.07.2019

decyzja na usunięcie drzew

informacja z otwarcia ofert z dn. 29.07.2019

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Translate »