Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych oraz przejść zlokalizowanych na skrzyżowaniu al. Wyzwolenia i Kilińskiego w Aleksandrowie Łódzkim

30.04.2019
Dodane przez: Artur Golinia
Liczba wizyt:

Data publikacji:

30.04.2019

Dokument:

ZP.271.14.2019

Dziedzina:

roboty budowlane

Podstawa prawna:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Biurze podawczym w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Termin składania ofert upływa dnia 15.05.2019 r. o godz. 11:00.

Załączniki:

SIWZ wraz z załącznikami

Ogłoszenie o zamówieniu nr 543235

Załącznik nr 6 do SIWZ – dokumentacja przedmiotowa

wyjaśnienie treści SIWZ z 06.05.2019

informacja z otwarcia ofert z 15.05.2019 r.

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 30.05.2019

Translate »