Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Wykonanie wymiany istniejących chodników na osiedlu Wyzwolenia oraz chodnika w pasie drogowym ul. Piłsudskiego w Aleksandrowie Łódzkim

22.03.2018
Dodane przez: Iwona Nowacka-Kozińska
Liczba wizyt:

Data publikacji:

22.03.2018

Dokument:

ZP.271.10.2018

Dziedzina:

Roboty budowlane

Podstawa prawna:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Biurze podawczym w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Termin składania ofert upływa dnia 06.04.2018 r. o godz. 11:00.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami

Załącznik nr 6 do SIWZ

wyjaśnienie treści SIWZ

informacja z otwarcia ofert z dn. 06.04.2018 r.

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Translate »