Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Wykonanie wymiany istniejących chodników w pasie drogowym ulicy Kołłątaja w Aleksandrowie Łódzkim

13.09.2017
Dodane przez: Artur Golinia
Liczba wizyt:

Data publikacji:

13.09.2017

Dokument:

ZP.271.30.2017

Dziedzina:

Roboty budowlane

Podstawa prawna:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Biurze podawczym w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Termin składania ofert upływa dnia 28.09.2017 r. o godz. 11:00

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 587544 z 13.09.2017

SIWZ wraz z załącznikami – chodniki Kołłątaja

Załącznik nr 6 do SIWZ – dokumentacja projektowa

Informacja z otwarcia ofert z dn. 28.09.2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 03.10.2017 r.

Translate »