Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Zakup energii elektrycznej

07.11.2018
Dodane przez: Artur Golinia
Liczba wizyt:

Data publikacji:

07.11.2018

Dokument:

ZP.271.41.2018

Dziedzina:

Dostawy

Podstawa prawna:

Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Biurze Podawczym w godzinach pracy Urzędu

Termin składania wniosków upływa dnia 15.11.2018 r. o godzinie 12:00

Dokumenty do pobrania:

Załączniki:

załączniki nr 1,2,3 do umowy

załączniki 2,3,5 do ogłoszenia

załączniki nr 4 do ogłoszenia – projekty umów

Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Opis przedmiotu zamówienia

wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji

Ogłoszenie o zamówieniu nr 645458 w BZP

ogłoszenie o zamówieniu na platformie licytacji elektronicznych – L-393-2018

odpowiedz na zapytanie wykonawców

Translate »