Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Zakup energii elektrycznej

25.06.2019
Dodane przez: Iwona Nowacka-Kozińska
Liczba wizyt:

Data publikacji:

25.06.2019

Dokument:

ZP.271.15.2019

Dziedzina:

dostawy

Podstawa prawna:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej przy użyciu Platformy Zakupowej:

https://platformazakupowa.pl/pn/aleksandrow-lodzki

Termin składania ofert upływa dnia 31.07.2019r. o godz. 12:00.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna na Platformie Zakupowej.

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert z dn. 31.07.2019 r

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 07.08.2019

Translate »