Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim

17.10.2019
Dodane przez: Iwona Nowacka-Kozińska
Liczba wizyt:

Data publikacji:

17.10.2019

Dokument:

ZP.271.32.2019

Dziedzina:

dostawy

Podstawa prawna:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Biurze podawczym w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Termin składania ofert upływa dnia 25.10.2019 r. o godz. 11:00.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 610612

SIWZ

wyjaśnienie treści siwz z dn. 21.10.2019

wyjaśnienie treści siwz z dn. 22.10.2019

informacja z otwarcia ofert z dn. 25.10.2019

zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 06.11.2019

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert z dn. 13.11.2019

Translate »