Fundusze Europejskie
Profil zaufany

Zaprojektowanie i budowa dwóch multimodalnych węzłów przesiadkowych oraz dróg rowerowych w Gminie Aleksandrów Łódzki

10.02.2020
Dodane przez: Katarzyna Żabińska
Liczba wizyt:

Data publikacji:

10.02.2020

Dokument:

ZP.271.5.2020

Dziedzina:

roboty budowlane

Podstawa prawna:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Biurze podawczym w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim.

Termin składania ofert upływa dnia 26.02.2020 r. o godz. 12:00.

Termin składania ofert upływa dnia 03.03.2020 r. o godz. 12:00

Termin składania ofert upływa dnia 11.03.2020 r. o godz. 12:00

Informacja z otwarcia ofert z dn. 11.03.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 12.03.2020

Załączniki:

Wyjasnienie tresci SIWZ z dnia 03.03.2020

wzór umowy załącznik nr 1 do modyfikacji SIWZ z dnia 03.03.2020

modyfikacja SIWZ z dnia 03.03.2020

Ogłoszenie nr 509994 modyfikacja3

wyjaśnienie treści SIWZ 02.03.2020

Ogłoszenie nr 509994 modyfikacja2

modyfikacja SIWZ z dnia 28.02.2020

wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 21.02.2020

Ogłoszenie nr 509994 modyfikacja

modyfikacja SIWZ z dnia 18.02.2020

SIWZ wraz z załącznikami

1) ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI PFU_część opisowa i informacyjna

2) ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI PFU_Załącznik nr 1 – Część rysunkowa

3) ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI PFU_Załącznik nr 2 – Dokumentacja zdjęciowa

rys.1 PZT ul.Pusta

rys.2 przekrój normalny ul. Pustej

rys.2_PW_mapa droga do Rudy Bugaj

rys.2_PW_mapa_ul. Warszawska

rys.3 przekrój podłużny ul. Pustej

rys.3_PW_mapa ul. Daszyńskiego

rys.3_PW_profil G_W-01

rys.4. przekroje poprzeczne robót ziemnych

rys.4_PW_profil G_W-02

rys.19_PW_profil PD_Da-01

rys.20_PW_profil PD_Da-02

Mapy projektowe

Ogłoszenie nr 509994

Translate »