Fundusze Europejskie
Profil zaufany

28.05.2019
Dodane przez: Krzysztof Stefanek
Liczba wizyt:

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego zaprasza do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie:

Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i budowa pasywnego budynku hali sportowej” zlokalizowanego w Bełdowie, gmina Aleksandrów Łódzki na działce o nr ewid. 245, obręb Bełdów.

Złożone oferty będą miały charakter jawny i będą udostępniane wszystkim zainteresowanym podmiotom.

Termin składania ofert upływa dnia 04.05.2019 r., do godz. 12:00

Dokumenty do pobrania:

  1. treść zaproszenia do składania ofert – pobierz 
  2. wzór formularza oferty – druk oferty
  3. wzór umowy – pobierz
  4. Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z prognozą kosztów – pobierz
Translate »