Fundusze Europejskie
Profil zaufany

11.01.2021
Dodane przez: Wojciech Kalina
Liczba wizyt:

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

95-070 Aleksandrów Łódzki, Plac Kościuszki 2

ZAPRASZA

do złożenia oferty udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie oraz montaż 75 szt. tablic pamiątkowych dla projektu pn. „Termomodernizacja zasobów mieszkaniowych w Gminie Aleksandrów Łódzki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 18.01.2021, do godziny 15.00

Do pobrania:

Zaproszenie

Wzór formularza oferty

Translate »