Fundusze Europejskie
Profil zaufany

20.04.2021
Dodane przez: Wojciech Kalina
Liczba wizyt:

Wykaz złożonych ofert w związku z zapytaniem na opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2022-2030”, w oparciu o  obowiązujące przepisy prawa, przy zachowaniu zgodności w tym zakresie z aktualnymi dokumentami strategicznymi lokalnymi i wyższego rzędu, planistycznymi i programowymi szczebla wspólnotowego, krajowego i regionalnego.

Wykaz ofert

Translate »